YENİ YAYINLARIMIZ


My Friend Serisi
Türkçe konu anlatımı ve bol örnek, klasik ve çoklu zeka kuramına uygun içerik, konuları pekiştirici çok sayıda örnek ve alıştırma, her ünitede konuda geçen kelimelerin öğrenimi için etkinlikler.